Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 1217/2009 Opakovaná dražba spoluvl. podílu o vel. 1/2 na RD, k.ú. Velký Jindříchov, obec Benešov nad Černou, okr. Český Krumlov


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-12-12 11:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/2 RD, obec Benešov nad Černou

Odhadní cena: 370000,- Kč
Nejnižší podání: 185000,- Kč
Výše jistoty: 60000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/2 vlastnického práva: - rodinný dům č.p. 23 na pozemku p.č. st. 178, pozemky p.č. st. 141, st. 178 vše katastrální území Velký Jindřichov, obec Benešov nad Černou, okres Český Krumlov LV č.: 17 Rodinný dům se nachází v obci Benešov nad Černou, místní část Černé Údolí. V obci je běžná občanská vybavenost – škola, školka, lékaři, pošta, obchody a služby.