Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 286/2018 Dražba rodinného domu, obec Mukařov, k.ú. Žernovka, okr. Praha-východ


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, Mukařov, okr. Praha-východ

Odhadní cena: 7200000,- Kč
Nejnižší podání: 4800000,- Kč
Výše jistoty: 2000000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek st.p.č.373, p.č.694/12 s rodinným domem čp.127 a příslušenstvím v kat.území: Žernovka, obec: Mukařov, okres: Praha - východ. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, přízemní se sedlovou střechou a taškovou krytinou, nepodsklepený, s podkrovím; jenž je užíván od r. 2005. Oceněno pouze po venkovní obhlídce a zaměření, dle vnitřního předpokládaného stavu (vnitřní prohlídka mně nebyla umožněna...!). Dle stavebních plánů je přízemí dispozičně členěno na vstupní chodbu, WC, koupelnu, kotelnu, obývací pokoj s kuchyní, schodiště a prostor pod terasou (využití: atelier...?) v podkroví je chodba, 3 ložnice, koupelna s WC a terasa; nad podkrovím je půdní prostor. Rodinný dům je napojen na veřejnou elektroinstalaci, plynovod; voda je z vlastní vrtané studny, kanalizace je svedena do septiku. V ceně rodinného domu jsou již zahrnuty venkovní úpravy nadstandardního provedení: přípojky inž. sítí, oplocení, plotová vrátka a vrata, zpevněné plochy z dlažby, skleník.