Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 557/2018 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/3 na RD, k.ú. Srbeč, okr. Rakovník


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-02-27 14:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/3 na RD, zahrada

Odhadní cena: 300000,- Kč
Nejnižší podání: 200000,- Kč
Výše jistoty: 90000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/3 vlastnického práva: - pozemky st.p.č.223, p.č.830/5 s rodinným domem čp.147 a příslušenstvím v k.ú. a obci Srbeč, okres: Rakovník. Jedná se o pozemky svažité k jihu, přístupné ze zpevněné komunikace a s možností napojení na elektroinstalaci a vodovod; bez možnosti napojení na kanalizaci, plynovod. Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům se sedlovou střechou a krytinou z eternitových vlnovek, zcela podsklepený, bez podkroví; suterenní část je zděná a nadzemní část je typová dřevostavba MULTI 066 (Trutnov); rodinný dům byl postaven v r.1984 a má zanedbanou údržbu. Oceněno pouze po venkovní obhlídce a zaměření, dle vnitřního předpokládaného stavu (vnitřní prohlídka mně nebyla umožněna...!). Dle stavebních plánů je v přízemí bytová jednotka velikosti 3+1 a v suterenu je garáž, prádelna, sušárna, kotelna, sklad. Rodinný dům je napojen (pravděpodobně) na veřejnou elektroinstalaci, vodovod; kanalizace je svedena do žumpy, vytápění je ústřední, teplovodní (kotel na uhlí). V ceně rodinného domu jsou již zahrnuty venkovní úpravy: přípojky inž.sítí, oplocení, plotová vrátka a vrata, zpevněné plochy, pilíř elektro a vedlejší stavba (dřevěná kolna v zadní části pozemku).