Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 545/2017 Dražba rekreačního domku, v obci Kostelec nad Labem, k.ú. Rudeč, okr. Mělník


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-07-24 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

chata, k.ú. Kostelec nad Labem, okr. Mělník

Odhadní cena: 2300000,- Kč
Nejnižší podání: 1533333,- Kč
Výše jistoty: 700000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rekreační domek ev.č. 153 včetně všech součástí, příslušenství a pozemku parc.č.st. 143 a parc.č. 159/12, vše v obci Kostelec nad Labem, k.ú. Rudeč, okr. Mělník. rekreační objekt ev.č. 153 (rekreační domek) v k.ú. Rudeč, obec Kostelec nad Labem. Nemovitost se nachází nedaleko řeky Labe, na pravém břehu cca 150 m od řeky. Přístupová cesta nezpevněná, pozemek rovinatý, oplocený (vyjma plotu na jižní straně k sousední chatě). Chata je napojena na elektrický proud, voda čerpaná z vlastní studny. Odpadní vody svedeny do jímky. Za objektem chaty pak postavena dílna. Zahrada okrasná, udržovaná. Rekreační objekt je možno využívat k celoročnímu bydlení.