Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 499/2010 Opakovaná dražba vlast. podílu o vel. 1/4 na pozemcích, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-11-21 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba 1/4 pozemků, okr. Havlíčkv Brod

Odhadní cena: 63000,- Kč
Nejnižší podání: 31500,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemky č.p. 230/2, 265/3, 266, 280/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý travní porost.15 EX 349/2008 Opakovaná dražba staveb bez č.p., Cerhenice, okr. Kolín


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-11-21 11:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

stavby bez č.p., k.ú. Cerhenice

Odhadní cena: 300000,- Kč
Nejnižší podání: 150000,- Kč
Výše jistoty: 50000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek - dodatek
znalecký posudek


Předmětem další dražby jsou následující nemovité věci: stavby bez čp/če na pozemcích p.č. st. 453 a st. 577 v k.ú. a obci Cerhenice, okres Kolín. Jedná se o dvě stavby na cizích pozemcích v původním zemědělském areálu. Stavby byly původně napojeny na jednotlivé inženýrské sítě v areálu – vodu a elektřinu, v současnosti jsou tyto sítě odpojené. Přístup je po účelových zpevněných komunikacích v areálu v podílovém spoluvlastnictví fyzických osob, na pozemku p.č. 150/35 má podíl i jedna právnická osoba.15 EX 833/2016 Dražba spoluvl. podílu o vel. 7/48 na pozemku, k.ú.: Dojetřice, obec Sázava


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-11-21 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba 7/48 orné půdy, Sázava

Odhadní cena: 15000,- Kč
Nejnižší podání: 10000,- Kč
Výše jistoty: 0,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 7/48 vlastnického práva: - pozemek parc.č. 105/1 - orná půda o výměře 4856 m2 v k.ú. Dojetřice, obec Sázava, okr. Benešov. Pozemek je rovinatý, přístup je z obecní cesty (105/15). Pozemek je v katastru nemovitosti veden jako orná půda, dle místního šetření je zemědělsky obhospodařován. Pozemek se nachází západním směrem od Dojetřic, cca 600 m od poslední zástavby.15 EX 135/2015 Dražba pozemku, k.ú.: Pavlíkov, obec Pavlíkov, okr. Rakovník


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-11-21 12:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

trvalý travní porost, obec Pavlíkov

Odhadní cena: 20000,- Kč
Nejnižší podání: 13333,- Kč
Výše jistoty: 6000,- Kč

Přílohy:
Bez názvu
Bez názvu
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek parc.č. 893/13 v obci Pavlíkov, části obce Dolní Chlum, k.ú. Pavlíkov, okr. Rakovník. Pozemek se nachází v severozápadní části Dolního Chlumu. Pozemek má nepravidelný tvar, je svažitý, se severním sklonem. Na pozemku z větší části náletové křoviny či stromy. Přístupová komunikace nezpevněná, v části kamenitá, pro osobní automobil velice obtížně použitelná.Pozemek je v katastru nemovitosti veden jako trvalý travní porost, ale jak uvedeno výše, je silně zarostlý (viz. letecký snímek dané lokality v příloze tohoto posudku) a místy nepřístupný.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba vlast. podílu o vel. 1/4 na lesním pozemku, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-11-21 13:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 lesního pozemku, okr. Havlíčkův Brod

Odhadní cena: 27000,- Kč
Nejnižší podání: 13500,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemek 230/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o lesní pozemek.