Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 286/2018 Dražba movitých věcí v Mukařově


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-11-22 08:30:00
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

movité věci

Odhadní cena: 0,- Kč
Nejnižší podání: 0,- Kč
Výše jistoty: 0,- Kč

Předmětem dražby jsou soubory movitých věcí uvedených v dražební vyhlášce. Dražba se koná na adrese Louňovická 127, 251 62 Mukařov. Prohlídka dražených věcí je v 08.00 hod.