Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 322/2018 Dražba chaty, obec Stupava, okr. Uherské Hradiště


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-03-27 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

chata bez č.p., Stupava

Odhadní cena: 280000,- Kč
Nejnižší podání: 186667,- Kč
Výše jistoty: 100000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek parc.č.st. 227 jehož součástí je objekt (jiná stavba) bez č.p. a dále pozemek parc.č. 82/1, včetně všech součástí, příslušenství, vše v obci a k.ú. Stupava, okr. Uherské Hradiště. Objekt na pozemku parc.č.st. 227 má charakter rekreační chatky. Jedná se o přízemní, pravděpodobně nepodsklepenou stavbu bez obytného podkroví. Nosné konstrukce dřevěné, střecha sedlová, střešní krytina živičný šindel. Žlaby a svody z pozinkovaného plechu. Okna dřevěná (pravděpodobně s jednoduchým zasklením), před okny dřevěné okenice. Vnitřní prohlídka znalci nebyla umožněna, dispozičně je pravděpodobně chata řešena jako jedna místnost, před chatou je pak zastřešená veranda. Pravděpodobně do chaty není zaveden elektrický proud. Půdorysné rozměry chaty (bez zastřešené verandy) cca 3m * 6m. Stáří chaty stanoveny na základě odborného odhadu na 10-15 let. Na základě vnějšího posouzení se chata jeví jako chata udržovaná, v dobrém technickém stavu.15 EX 815/2017 Opakovaná dražba zemědělské budovy, obec Krušovice, okr. Rakovník


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-03-27 11:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

zemědělská budova, Krušovice

Odhadní cena: 150000,- Kč
Nejnižší podání: 75000,- Kč
Výše jistoty: 20000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek st.p.č.8 se zemědělskou budovou (bývalá sýpka) v k.ú. a obci Krušovice, okres: Rakovník. Jedná se o pozemek st.p.č.8 ve střední části obce Krušovice, vedle areálu Krušovického pivovaru a místní pošty. Jedná se o zastavěný pozemek o výměře 481m2, jenž je zastavěn zemědělskou stavbou (bývalá sýpka) - označena je jako nemovitá kulturní památka; budova je ve velmi špatném, havarijním stavu.15 EX 1041/2016 Dražba spoluvl. podílu o vel. 2/3 na bytě, obec Kladno


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-03-27 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

2/3 bytu o vel. 3+1+příslušenství, Kladno

Odhadní cena: 800000,- Kč
Nejnižší podání: 533333,- Kč
Výše jistoty: 250000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek - dodatek
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 2/3 vlastnického práva povinných: - bytová jednotka č. 3034/8 včetně odpovídajícího podílu na budově č.p. 3033, 3034 a 3035 a pozemku parc.č. 1560, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Sportovců. Bytová jednotka č. 3034/8 situovaná v budově č.p. 3033, 3034, 3035 v obci Kladno, ul. Sportovců. Budova č.p. 3033, 3034, 3035 je budova o pěti nadzemních podlaží (1.NP je podlaží technické, další podlaží jsou již podlaží obytná). Bytová jednotka č. 3034/8 se nachází v sekci č.p. 3034, a to v posledním patře. Dispozičně je oceňovaný byt řešen jako 3 + 1 + příslušenství (předsíň, koupelna, WC, spíž, balkón, sklep). Budova je zateplena, okna plastová bílá.