Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

DRAŽBA ZRUŠENA! DOPLACENO!! 15 EX 1602/2016 Dražba bytu o vel. 4+1, obec Beroun


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-06-26 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

byt 4+1, Beroun

Odhadní cena: 2100000,- Kč
Nejnižší podání: 1400000,- Kč
Výše jistoty: 500000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - byt č.1374/243 v bytovém domě čp.1370-1374, ul.Švermova, v Berouně-město. Jedná se o byt o velikosti 4+1 o celkové podlahové ploše cca 72,7m2, ve 3.nadzemním podlaží bytové sekce čp.1374, v ulici Švermově, v Berouně-město. Bytový dům má 5 bytových sekcí (čp.1370 - čp.1374), je typový, panelový (P 61/ G 57) dodatečně zateplený; bytový dům má 7 nadzemních podlaží, 1 podzemní podlaží a plochou střechu; je užíván cca od r.1968. Součástí ocenění je spoluvlastnický podíl 6994/464432 na společných částech bytového domu a zastavěném pozemku st.p.č.3018 o výměře 938m2.DRAŽBA ZRUŠENA! DOPLACENO!! 15 EX 649/2012 Dražba pozemku, na kterém stojí nezkolaudovaný dům, k.ú. Sadská, okr. Nymburk


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-06-26 11:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemek (zahrada), Sadská

Odhadní cena: 1200000,- Kč
Nejnižší podání: 80000,- Kč
Výše jistoty: 400000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek parc.č. 1092/3 v obci a k.ú. Sadská, ul. Jordán, okr. Nymburk. Pozemek se nachází v ulici Jordán, která je souběžná s místní hlavní komunikací Poděbradská. Přístupová komunikace (Jordán) zpevněná, pozemek je rovinatý, oplocený. Na pozemek je přiveden elektrický proud, pravděpodobně je i napojen na obecní vodovod (před pozemkem v přístupové komunikaci se nachází uzávěr vody), pravděpodobně může být pozemek napojen i na kanalizaci (projekt na výstavbu domu to předpokládá). V přístupové komunikaci vede i plyn, na pozemek pravděpodobně zaveden není (v plotě není postaven pilířek HUP). Oceňovaný pozemek má velice atypický tvar, je výrazně delší než širší (viz. snímek z katastrální mapy v příloze tohoto posudku). Na pozemku je postaven (rozestavěn) objekt rodinného domu. Na výpisu z katastru nemovitosti (ani na snímku z katastrální mapy) objekt není zanesen. Dle informace ze stavebního úřadu, na rozestavěný objekt bylo vydáno stavební povolení v roce 2008, do dnešního dne nebyl objekt dokončen, zkolaudován, nebylo mu přiděleno popisné číslo.15 EX 815/2017 Opakovaná dražba zemědělské budovy, obec Krušovice, okr. Rakovník


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-06-26 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

zemědělská budova, Krušovice

Odhadní cena: 150000,- Kč
Nejnižší podání: 75000,- Kč
Výše jistoty: 30000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek st.p.č.8 se zemědělskou budovou (bývalá sýpka) v k.ú. a obci Krušovice, okres: Rakovník. Jedná se o zděnou budovu z kamene (opuka), jenž byla postavena cca před 250-300 lety a cca před 130 lety byla přistavěna na jižní straně sušárna (kamenné kvádry a cihly). Budova je vedena jako nemovitá kulturní památka, ale je v havarijním stavu; bezpečná vnitřní prohlídka nebyla možná...! Pouze jsem provedl obhlídku zvenku, i ze strany areálu Krušovického pivovaru. Budova byla využívána jako zemědělská sýpka, později přistavěna sušárna. Střecha objektu je sedlová s eternitovou krytinou, ve zdivu jsou závažné trhliny, stropy propadlé, do objektu dlouhodobě zatéká, střešní konstrukce je pravděpodobně v havarijní stavu.