Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

DRAŽBA ZRUŠENA!! DOPLACENO!! 15 EX 1288/2016 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/2 na RD, kat.území:Vesec u Liberce, obec: Liberec


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-07-24 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/2 RD, kat.území:Vesec u Liberce, obec: Liberec

Odhadní cena: 1650000,- Kč
Nejnižší podání: 1100000,- Kč
Výše jistoty: 500000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/2 vlastnického práva - pozemky p.č.512, p.č.513 s rodinným domem čp.222 a příslušenstvím v kat.území:Vesec u Liberce, obec: Liberec, ul.Nad Údolím. Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům se sedlovou střechou a břidlicovou krytinou; dům je pravděpodobně nepodsklepený, s podkrovím. Oceněno pouze po venkovní obhlídce a zaměření, dle vnitřního předpokládaného stavu (vnitřní prohlídka nebyla znalci umožněna...!). Stáří rodinného domu bylo stanoveno odhadem, doklady se nedochovaly. Rodinný dům je napojen na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizace je svedena do žumpy; vytápění předpokládám ústřední, teplovodní (kotel na pevná paliva). V ceně rodinného domu jsou již zahrnuty venkovní úpravy: přípojky inž.sítí, oplocení, plotová vrata a vrátka, venkovní schody, opěrné zdi; 2 skleníky, zahradní altán a vedlejší stavba jsou oceněny samostatně.15 EX 942/2017 Dražba lesních pozemků v k.ú. Jasenka, obec Vsetín


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-07-24 11:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

lesní pozemky v k.ú. Jasenka, obec Vsetín

Odhadní cena: 725000,- Kč
Nejnižší podání: 482333,- Kč
Výše jistoty: 200000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - lesní pozemky parc.č. 807/15 a 807/20 v k.ú. Jasenka, obec Vsetín. Jedná se o dva lesní pozemky, a to parc.č. 807/15 a 807/20 v k.ú. Jasenka, obec Vsetín. Pozemky jsou situovány severně od města Vsetín v části Horní Jasenka. Pozemky tvoří jeden celek, pozemky jsou svažité s jižní orientací. Na pozemku lesní porosty. Dle lesního hospodářského plánu jsou pozemky vedeny v oddělení 341, dílec E, porost f), resp. v menší míře porost j). Převažující dřevinou je habr a buk, minimálně pak bříza. Stáří porostu 72 let (etáž 7), 127 let (etáž 12), 14 let (etáž 1) a 98 let (etáž 10)15 EX 545/2017 Dražba rekreačního domku, v obci Kostelec nad Labem, k.ú. Rudeč, okr. Mělník


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-07-24 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

chata, k.ú. Kostelec nad Labem, okr. Mělník

Odhadní cena: 2300000,- Kč
Nejnižší podání: 1533333,- Kč
Výše jistoty: 700000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rekreační domek ev.č. 153 včetně všech součástí, příslušenství a pozemku parc.č.st. 143 a parc.č. 159/12, vše v obci Kostelec nad Labem, k.ú. Rudeč, okr. Mělník. rekreační objekt ev.č. 153 (rekreační domek) v k.ú. Rudeč, obec Kostelec nad Labem. Nemovitost se nachází nedaleko řeky Labe, na pravém břehu cca 150 m od řeky. Přístupová cesta nezpevněná, pozemek rovinatý, oplocený (vyjma plotu na jižní straně k sousední chatě). Chata je napojena na elektrický proud, voda čerpaná z vlastní studny. Odpadní vody svedeny do jímky. Za objektem chaty pak postavena dílna. Zahrada okrasná, udržovaná. Rekreační objekt je možno využívat k celoročnímu bydlení.