Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 584/2004 Dražba pozemků, k.ú. Volenice, okr. Strakonice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-10-16 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky - trvalý travní porost, obec Volenice

Odhadní cena: 106100,- Kč
Nejnižší podání: 70733,- Kč
Výše jistoty: 30000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemky parc.č. 51 a 56, vše v obci a k.ú. Volenice, okr. Strakonice. Pozemky parc.č. 51 a 56 jsou situované severně od domu č.p. 66 (nejsou funkčně propojené s pozemkem parc.č.st. 33).15 EX 251/2015 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/2 na RD, k.ú. Nové Město pod Srkem, okr. Liberec


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-10-16 11:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/2 na RD, obec Nové Město p

Odhadní cena: 405000,- Kč
Nejnižší podání: 270000,- Kč
Výše jistoty: 100000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/2 vlastnického práva: - pozemky p.č.1196, p.č.1197 s rodinným domem čp. 531 a příslušenstvím v k.ú. a obci: Nové Město pod Smrkem, ul.Kmochova, okres: Liberec. Jedná se o přízemní rodinný dům, jenž vytváří se sousedním domem dvojdům; je nepodsklepený, se sedlovou střechou a eternitovou krytinou (šablony), u zadní přístavby je střecha pultová o mírném sklonu (asfaltovaná krytina); u sedlové střechy je vikýř, pod schodištěm je zapuštěný prostor. Stáří rodinného domu bylo stanoveno odhadem, doklady se nedochovaly. Rodinný dům je napojen na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci; rozvod plynu je v ulici, dům není napojen; vytápění je ústřední, teplovodní (kotel na pevná paliva) a v obývacím pokoji jsou navíc kamna na dřevo. Obvodové zdivo je cihelné o tl.45cm, stropy s rovným podhledem (pravděpodobně dřevěné, trámové), krov je dřevěný a schodiště je také dřevěné. Přízemí je dispozičně členěno na zádveří, chodbu se schodištěm, obývací pokoj, kuchyň, pokoj, koupelnu, WC; v nízkém podkroví (světlá výška pouze cca 2,0m) je chodba a 2 podkrovní pokoje. V ceně rodinného domu jsou již zahrnuty venkovní úpravy: přípojky inž.sítí, oplocení, plotová vrátka, zpevněné plochy; 3 vedlejší stavby jsou oceněny samostatně.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba spoluvlast. podílu o vel. 1/4 na pozemcích, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-10-16 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba 1/4 pozemků, okr. Havlíčkv Brod

Odhadní cena: 63000,- Kč
Nejnižší podání: 31500,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemky č.p. 230/2, 265/3, 266, 280/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý travní porost.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba spoluvlast. podílu o vel. 1/4 na lesním pozemku, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-10-16 14:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 lesního pozemku, okr. Havlíčkův Brod

Odhadní cena: 27000,- Kč
Nejnižší podání: 13500,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemek par.č. 230/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý lesní pozemek