Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 852/2018 Dražba RD s příslušenstvím, obec Kočín, k.ú. Kočín u Kralovice, okr. Kralovice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2020-08-19 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

RD s příslušentvím, Kočín

Odhadní cena: 1200000,- Kč
Nejnižší podání: 800000,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci povinné: - pozemek parc. St. č. 26/1 o výměře 1218 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Kočín, č.p. 8, způsob využití: rod.dům, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec Kočín, katastrální území 667650 Kočín u Kralovic, na listu vlastnictví č. 189. Jedná se o přízemní, samostatně stojící rodinný dům, se sedlovou střechou a taškovou krytinou, pravděpodobně cca z 1/2 podsklepený, s podkrovím. Prohlídka nebyla znalci umožněna. Oceněno pouze dle venkovní obhlídky a zaměření zvenku, částečně ze snímku katastrální mapy s ortofotem a dle předpokládaného stavu. Stavební plány rodinného domu se na OÚ Kočín a MěstÚ Kralovice nedochovaly. Okna jsou kombinací plastových a dřevěných, podezdívka je ze smíšeného zdiva, údržba je částečně zanedbána; stáří je stanoveno odhadem (doklady se nedochovaly). Rodinný dům je pravděpodobně napojen na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci, plynovod.