Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 774/2019 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/2 na pozemku, k.ú. Slabce, okr. Rakovník


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-03-17 09:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/2 na pozemku, Slabce

Odhadní cena: 150000,- Kč
Nejnižší podání: 100000,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: spoluvlastnický podíl v rozsahu ½ na: - pozemku – parcele číslo 421/84, ostatní plocha nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník na listu vlastnictví číslo 475 pro katastrální území Slabce. Příslušenství nemovité věci: - trvalé porosty. Jedná se o pozemek přístupný z nezpevněné komunikace, inženýrské sítě jsou ukončeny u sousedního pozemku st.p.č.253 s rodinným domem čp.131 (cca 15m od hranice oceňovaného pozemku) a o neudržované, trvalé porosty na okraji pozemku.