Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 4922/2013 Dražba RD v obci Olešnice, části obce Buková, v k.ú. Buková u Nových Hradů, okr. České Budějovice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-15 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, obec Olešnice

Odhadní cena: 2100000,- Kč
Nejnižší podání: 1400000,- Kč
Výše jistoty: 140000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek – stavební parcela číslo St. 215, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – buda číslo popisné 86 v obci Olešnice, části obce Buková, - pozemek – parcela číslo 104, zahrada - pozemek – parcela číslo 971/1, trvalý travní porost, - pozemek – parcela číslo 971/2, trvalý travní porost, - pozemek – parcela číslo 972, orná půda, - pozemek – parcela číslo 3168/7, ostatní plocha,nemovité věci zapsané u Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví číslo 151 pro katasrální území Buková u Nových Hradů a obec Olešnice. Příslušenství nemovité věci: - přípojka elektrického proudu, - studna, - jímka, - lokální kamna na tuhá paliva, - elektrický bojler, - kolna. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. rodinný dům vesnického typu č.p. 86 v obci Olešnice, části obce Buková, k.ú. Buková u Nových Hradů, okr. České Budějovice. Nemovitost se nachází na okraji Bukové, přístupová komunikace zpevněná. Dům je napojen na elektrický proud, voda čerpaná z vlastní studny, odpadní vody svedeny do jímky. Rodinný dům je zděný objekt se sedlovou střechou. Střešní krytina tašková, žlab a svod na severní straně chybí. Fasáda vápenná hladká. Okna dřevěná špaletová. Dle vyjádření manželky povinného je dům dispozičně řešen následovně: předsíň, kuchyň, 3 x pokoj, koupelna, WC, malý sklípek (cca 3m x 3m). V koupelně keramický obklad, dlažba, na WC dlažba. Vytápění lokální kamny na tuhá paliva, ohřev vody v elektrickém bojleru. Stáří domu stanoveno na základě odborného odhadu na cca 90 let. Vybavení domu dle informací původní či starší. Před cca 20 lety vyměněna střešní krytina, postaven také nový komín pro plánované ústřední vytápění domu. Podél základů domu položena nopková fólie pro zamezení vlhkosti. Vzhledem k tomu, že znalci nebyla umožněna vnitřní prohlídka nemovitosti, nelze s určitostí stanovit, v jakém technickém stavu a vybavení se nemovitost nachází. Lze vyslovit pouze předpoklad, že údržba bude max. průměrná, nebo spíše podstandardní.