Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 815/2017 Dražba pozemku se zemědělskou budovou (bývalá sýpka) v k.ú. a obci Krušovice, okres: Rakovník


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-10-20 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

zem. stavba (havarijní stav, Krušovíce

Odhadní cena: 180000,- Kč
Nejnižší podání: 120000,- Kč
Výše jistoty: 90000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek
znalecký posudek - aktualizace


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek – stavební parcela číslo St. 8, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Krušovice, jehož součástí je stavba – budova bez čísla popisného v obci Krušovice, způsob využití – zemědělská stavba, nemovitá věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník na listu vlastnictví č. 551 pro katastrální území Krušovice a obec Krušovice. Jedná se o zastavěný pozemek o výměře 481m2, jenž je zastavěn zemědělskou stavbou (bývalá sýpka) - označena je jako nemovitá kulturní památka; budova je ve velmi špatném, havarijním stavu.