Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

DRAŽBA ZRUŠENA!! VYMOŽENO!! 15 EX 381/2019 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/6 na garáži v obci Praha, k.ú. Kunratice, ul. Muškova


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2020-11-25 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/6 na garáži, Kunratice

Odhadní cena: 780000,- Kč
Nejnižší podání: 520000,- Kč
Výše jistoty: 200000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinné o velikosti ideální 1/6 na nemovitých věcech, a to: - jednotka č. 1404/102, způsob využití: garáž, typ jednotky: byt.z., vymezená v budově Kunratice, č.p. 1404, způsob využití: byt.dům, LV 3568, na pozemku parc. č. 2339/71, LV 5083, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území 728314 Kunratice, na listu vlastnictví č. 3580, včetně podílu na společných částech domu o velikosti ideální 25752/167364, k: - budově – stavbě Kunratice, č.p. 1404, způsob využití: byt.dům, postavené na pozemku parc. č. 2339/71, LV 5083, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území 728314 Kunratice, na listu vlastnictví č. 3568. Příslušenství nemovitých věcí: - nebylo zjištěno. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Předmětem ocenění je podíl ve výši id. 1/6 na nebytovém prostoru - garáže situovaném v 1 PP budovy č.p. 1404 v obci Praha, k.ú. Kunratice, ul. Muškova. Budova č.p. 1404 byla postavena v roce 2004. Jedná se o vnitřní řadový bytový dům o 6. NP a dvou podzemních podlažích. Nebytový prostor č. 1404/102 obsahuje celkem 12 parkovacích stání. Dle prohlášení vlastníka je v budově celkem 16 bytů a 26 parkovacích stání. Předmětem ocenění je podíl ve výši id. 1/6 na předmětné jednotce, tedy podíl id. 2/12. Jinými slovy, předmětem ocenění jsou dvě „parkovací stání” v nebytovém prostoru č. 1404/102.