Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 313/2019 Dražba bytu o vel. 2 + 1 + příslušenství v k.ú. Lomnice nad Popelkou


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-02-17 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba bytu 2 + 1 + přísl., Lomnice nad Popelkou

Odhadní cena: 1300000,- Kč
Nejnižší podání: 866700,- Kč
Výše jistoty: 90000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - bytová jednotka číslo 1072/5 vymezená v domě – budově číslo popisné 1072 v obci Lomnice nad Popelkou, postavené na pozemku – stavební parcele číslo St. 1300, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, Katastrální pracoviště Semily na listu vlastnictví číslo 2095 pro katastrální území Lomnice nad Popelkou, s jejímž vlastnictvím je spojen spoluvlastnický podíl v rozsahu 108/1000 na společných částech domu – budově číslo popisné 1072 v obci Lomnice nad Popelkou, postavené na pozemku – stavební parcele číslo St. 1300, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, Katastrální pracoviště Semily na listu vlastnictví číslo 2095 pro katastrální území Lomnice nad Popelkou a spoluvlastnický podíl v rozsahu 108/1000 na pozemku – stavební parcele číslo St. 1300, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, Katastrální pracoviště Semily na listu vlastnictví číslo 2095 pro katastrální území Lomnice nad Popelkou nemovitá věc zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, Katastrální pracoviště Semily na listu vlastnictví číslo 3575 pro katastrální území Lomnice nad Popelkou - spoluvlastnický podílu v rozsahu 1/9 na: - pozemku – stavební parcele číslo 2551, zastavená plocha a nádvoří, - pozemku – stavební parcele číslo 2595, zastavená plocha a nádvoří, - pozemku – parcele číslo 394/2, ostatní plocha, nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, Katastrální pracoviště Semily na listu vlastnictví číslo 2520 pro katastrální území Lomnice nad Popelkou Příslušenství nemovité věci: - kombinovaný plynový kotel - sklep mimo byt Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o bytovou jednotku č. 1072/5 situovaná ve 2. NP bytového domu č.p. 1072 v obci Lomnice nad Popelkou, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ul. Kavánova, okr. Semily. Přístupová komunikace zpevněná. Dům je zděný, provedeno zateplení fasády. Střecha valbová, střešní krytina eternitové šablony. Okna v oceňovaném bytě dřevěný zdvojená (u ostatních bytů již vesměs vyměněna). Schodiště betonové s povrchem teraco. Vnitřní omítky vápenné hladké. V koupelně a WC proveden keramický obklad, dlažba. Zárubně kovové, vnitřní dveře plné či částečně prosklené. Vytápění etážové, kotel na plyn (kombinovaný i s ohřevem TUV), deskové plechové radiátory. Krytina podlah dřevěné vlysy či PVC. Dispoziční řešení: 2 + 1 + příslušenství (chodba, koupelna, WC, sklep mimo byt), ve skutečnosti z původní kuchyně je dnes pokoj a kuchyň se nachází na chodbě (dispozice de facto 3 + kk). Dům byl postaven v roce 1959, v roce 2010 provedeno zateplené domu. Kolem roku 1985 pak provedena modernizace koupelny a WC (obklad, dlažba). Byt je v uspokojivém technickém stavu, vybavení bytu starší, přiměřená údržba. U bytu by byla vhodná celková modernizace a rekonstrukce.