Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 257/2011 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/14 na orné půdě, k.ú. Líšnice u Sepekova, okr. Písek


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2020-10-21 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/14 na orné půdě

Odhadní cena: 20000,- Kč
Nejnižší podání: 13333,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby je spoluvl. podíl o vel. id. 1/14 na nemovitých věcech, a to: - pozemek parc. č. 1540/12 o výměře 10224 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, pro obec Sepekov, katastrální území 747599 Líšnice u Sepekova, na listu vlastnictví č. 358, se všemi součástmi a příslušenstvím. Jedná se o zemědělský pozemek situovaný mezi dalšími zemědělskými pozemky. Přímý přístup k pozemku je ze severní strany po obecním pozemku parc.č. 1586 patřící Městysu Sepekov, event. přes sousední pozemky jiných vlastníků. Pozemek je zemědělsky obděláván.