Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Věci movité

15 EX 549/2021 Dražba sestavy - pec na pizzu Zannussi v.č. PME 835/2005, nerezový odsavač kouře (bez elektromotoru) a kovový stojan na pec


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pec na pizzu, odsavač a kovový stojan

Odhadní cena: 15000,- Kč
Nejnižší podání: 5000,- Kč
Výše jistoty: 0,- Kč


Předmětem dražby budou věci movité: Sestava - pec na pizzu Zannussi v.č. PME 835/2005, nerezový odsavač kouře (bez elektromotoru) a kovový stojan na pec. Dražební jednání bude zahájeno v 10:00 hodin dne 21.6.2022, na adrese Berouně, Na Máchovně čp. 1270. Prohlídka dražených věcí je v 09:45 hod.