Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Kontakty

Sídlo úřadu:
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
mail: podatelna@exekuceberoun.cz
datová schránka: m8dg8bj

Obchodní údaje:
IČO: 40658759
DIČ: CZ6708061503
EVID. Č: 015

Exekutorský úřad Beroun lze kontaktovat telefonicky ve dnech pondělí a středa od 9:00 do 16:00 hodin nebo písemně na výše uvedené adrese, e-mailem, popř. faxem.

Bankovní účty pro příjem plnění

123-6332590227/0100 - účet určený pro příjem plnění v exekucích
123-6332870237/0100 - dražební účet

Elektronická podatelna

Elektronickým podáním je e-mailová zpráva, zaslaná na adresu elektronické podatelny. Jedna e-mailová zpráva může obsahovat pouze jedno podání. Pokud jedna zpráva obsahuje více dokumentů, musí být zřetelně označeno, který z nich je podáním ve věci samé a který je pouze přílohou.

Elektronická podatelna přijímá elektronická podání došlá na adresu podatelny s výjimkou podání, u kterých bude zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci. Podatelna přijímá podání ve formátech PDF, RTF, TXT. Podatelna rovněž přijímá podání v uvedených formátech na CD/DVD v úředních hodinách na adrese úřadu. Maximální velikost podání je 7MB.

Podání učiněné elektronicky je nutné do tří dnů doplnit předložením originálu, případně písemným podáním shodného znění. Pokud není elektronické podání v této lhůtě doplněno, soudní exekutor k němu nepřihlíží. (§ 42 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). To neplatí pokud je podání doručeno dokumentem ve formátu PDF podepsaným uznávaným elektronickým podpisem účastníka.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Denisa Hrubá
e-mail:
gdpr@exekuceberoun.cz
tel.:
311 622 657


Další informace, jak kontaktovat Exekutorský úřad naleznete v sekci dokumenty a FAQ.