Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Nemovitosti

15 EX 5590/2014 Dražba lesního pozemku v k.ú. Úbislav, obec Stachy, okr. Prachatice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-08 09:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

lesní pozemek o výměře 15.891 m2

Odhadní cena: 380000,- Kč
Nejnižší podání: 253300,- Kč
Výše jistoty: 25000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek – parcela číslo 434/2, lesní pozemek nemovitá věc zapsaná u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu vlastnictví číslo 1049 pro katastrální území Úbislav a obec Stachy. Příslušenství nemovité věci: - trvalé porosty Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Pozemek parc.č. 434/2 v k.ú. Úbislav se nachází cca 4 km severně od obce Stachy, a to vpravo při komunikaci vedoucí do obce Javorník. Pozemek má nepravidelný tvar, je rovinatý, v části přístupný právě z komunikace vedoucí do obce Javorník. Převažující porost tvoří smrky, v menší části jeřáb a jedle. V minulosti byla část odlesněna, na těchto částech zejména náletové břízy a smrčky. V části pozemku polom. Část smrkového porostu napadena kůrovcem, sousední lesní pozemek (při severním okraji) intenzivně těžen.15 EX 385/20 Dražba RD v obci Nechanice, části obce a k.ú. Staré Nechanice, okr. Hradec Králové


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-08 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, Staré Nechanice

Odhadní cena: 3600000,- Kč
Nejnižší podání: 2400000,- Kč
Výše jistoty: 240000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek – stavební parcela číslo St. 271, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova číslo popisné 150 v obci Nechanice a části obce Staré Nechanice - pozemek – parcela číslo 68/18, ostatní plocha nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na listu vlastnictví číslo 1421 pro katastrální území Staré Nechanice a obec Nechanice. Příslušenství nemovité věci: - přípojka elektrické energie - přípojka vodovodu - přípojka kanalizace - nedokončené venkovní úpravy - krbová vložka Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o rodinný dům typu bungalov situovaný při západní okraji obce Nechanice, okr. Hradec Králové. Přístupová komunikace zpevněná. Pozemek dosud není oplocen, je rovinatý, pouze v severní části terénní nerovnost. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod, kanalizaci. Plyn přiveden na hranici pozemku. Dům byl postaven před dvěma roky, venkovní úpravy nejsou dosud plně dokončeny (pouze zpevněné parkovací místo před domem). Rodinný dům: Přízemní, nepodsklepený rodinný dům typ bungalov. Založení na základové desce, svislé konstrukce zděné, střecha valbová, střešní konstrukce střešní vazníky, střešní krytina tašková betonová, klempířské prvky plechové. Okna plastová bílá. Fasáda zateplena. Vnitřní omítky vápenné hladké štukové, v koupelně (společná s WC) keramický obklad, dlažba. Dlažba položena také na chodbě, v obývacím pokoji s kuchyní. V ložnicích plovoucí podlaha. Vytápění krbová vložka s teplovzdušným rozvodem, infrapanely, koupelně otopný žebřík. Vnitřní dveře standardní, obložkové zárubně. Mezi nadstandardní vybavení patři instalace centrálního vysavače. Dispoziční řešení: vstupní chodba, centrální chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna s WC, 2 * ložnice, technická místnost, šatna Dům byl postaven přede dvěma roky, dosud neosazeny dveře a nenamontována zárubeň do místnosti s využitím jako šatna. Dům je nový, čemuž odpovídá i výborný technický stav.15 EX 1345/2014 Dražba spoluvlastnických podílu na pozemcích v k.ú. Mastířovice a k.ú. Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-08 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky (orná půda) Roudnice n. Labem

Odhadní cena: 80000,- Kč
Nejnižší podání: 53300,- Kč
Výše jistoty: 6000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - spoluvlastnický podílu povinného v rozsahu 2/30 na: - pozemku – stavební parcele číslo St. 15, zastavěná plocha a nádvoří - pozemku –parcele číslo 28/6, ostatní plocha - pozemku –parcele číslo 203/22, orná půda - pozemku –parcele číslo 224/2, ostatní plocha nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na listu vlastnictví číslo 309 pro katastrální území Mastířovice a obec Vrbice, - spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 2/45 na: - pozemku –parcele číslo 3338/15, orná půda - pozemku –parcele číslo 3338/16, orná půda - pozemku –parcele číslo 3338/17, orná půda nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na listu vlastnictví číslo 2733 pro katastrální území a obec Roudnice nad Labem, - spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 1/810 na: - pozemku –parcele číslo 3081, orná půda nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na listu vlastnictví číslo 2596 pro katastrální území a obec Roudnice nad Labem, Příslušenství nemovitých věcí nebylo zjištěno. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Většina oceňovaných pozemků (vyjma dále níže uvedených) jsou zemědělské pozemky, které jsou využívané k zemědělské činnosti, vesměs rovinaté, přístupné, i když také v některých případech přes pozemky jiných vlastníků. Pozemky parc.č.st. 15 a parc.č. 28/6, 203/22 a 224/2 v k.ú. Mastířovice jsou pozemky při severním okraji obce Mastířovice. Pozemek parc.č.st. 15 je v katastru nemovitosti veden jako zbořeniště, v minulosti zde pravděpodobně stál nějaký objekt (asi objekt bydlení) a pozemky parc.č. 28/6, 203/22, 224/2 jsou navazující pozemky, v současné době v části využívané jako pole (parc.č. 203/22), v části jako cesta (parc.č. 224/2), v části jako okraj komunikace (parc.č. 203/22 a 28/6). Pozemek parc.č. 3338/16 v k.ú. Roudnice nad Labem, ač dle katastru nemovitosti vedena jako orná půda, ta se jedná o část komunikace (zpevněná asfaltová komunikace) č. 246 vedoucí z Podlusek k silnici č. 240. Pozemky parc.č. 3338/15 a 3338/17 v k.ú. Roudnice nad Labem jsou pak navazující pozemky - silniční příkopy a navazující svahy. Pozemek parc.č. 3081 v k.ú. Roudnice nad Labem byla v minulosti pravděpodobně cesta (dle jeho tvaru), v současné době je využíván spolu se sousedními pozemky jako orná půda.15 EX 1935/2014 Opakovaná dražba pozemků (zeleň), Praha


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

ostatní plocha - zeleň, Praha-Libeň

Odhadní cena: 131000,- Kč
Nejnižší podání: 39300,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci: - podíl ve výši id. 202014/30438408 k pozemku parc.č. 1266/22 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek parc.č. 1266/22 o výměře 3048 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek vedený v KN jako ostatní plocha / zeleň. Pozemek se nachází mezi domy č.p. 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, k nimž funkčně náleží.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba spoluvlast. podílu o vel. 1/4 na pozemcích, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba 1/4 pozemků, okr. Havlíčkv Brod

Odhadní cena: 63000,- Kč
Nejnižší podání: 31500,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemky č.p. 230/2, 265/3, 266, 280/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý travní porost.15 EX 7591/2014 Dražba pozemků s RD a přísl. (sklad), k.ú. Holetice, obec Březno, okr. Chomutov


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky s RD, obec Březno, okr. Chomutov

Odhadní cena: 450000,- Kč
Nejnižší podání: 120000,- Kč
Výše jistoty: 0,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemky st.p.č.5/1, st.p.č.5/3, st.p.č.5/4 s rodinným domem čp.16 a příslušenstvím v kat.území: Holetice, obec : Březno, okres: Chomutov. Jedná se o 3 stavební pozemky na okraji části: Holetice, v obci: Březno, s rodinným domem čp.16 a příslušenstvím (dům je po částečné demolici: vybourán krov se střešní krytinou, schodiště, část oken, dveře, část příček atd...). Pozemky: Jedná se o pozemky přístupné po nezpevněné komunikaci, s možností napojení na elektroinstalaci, vodovod; bez možnosti napojení na kanalizaci, plynovod, na okraji části: Holetice, obec: Březno. RD: Dům byl postaven cca před 75 lety, v současné době je po částečné demolici (vybourán dřevěný krov s krytinou, schodiště, strop nad 2.nadzem.podlažím, část štítů, okna, dveře...atd.); obvodové zdivo je smíšené o tl.80cm a stropy nad přízemím jsou v části klenbové; stav domu je zřejmý z fotodokumentace (příloha č.1 znaleckého posudku). Dům je napojen na veřejnou elektroinstalaci a vodovod (v současné době pravděpodobně odpojeno...).ODROČENO NA NEURČITO!!! 15 EX 1057/2013 Dražba rodinného domu, Zahořany u Mníšku pod Brdy


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, obec Zahořany, okr. Praha-západ

Odhadní cena: 4300000,- Kč
Nejnižší podání: 2866667,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rodinný dům č.p. 46 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 260, 261 a 507/6, vše v obci Zahořany, k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy, okr. Praha - západ. Jedná se o rodinný dům Č.P. 46 na okraji obce Zahořany, okr. Praha - západ. Přístupová cesta zpevněná, dům je pravděpodobně napojen pouze na elektrický proud, obecní vodovod, event. kanalizaci. Pozemek je oplocený, rovinatý, na pozemku skleník, altán, garáž a pravděpodobně kolny. Zahrada udržovaná s ovocnými i okrasnými stromy.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 723/2012 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/4 na RD Praha, Strašnice


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 RD, Praha - Strašnice

Odhadní cena: 1100000,- Kč
Nejnižší podání: 733333,- Kč
Výše jistoty: 90000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/4 vlastnického práva: - 1/4 na pozemcích p.č.2969, p.č.2970 s rodinným domem čp.557 a příslušenstvím v kat.území: Strašnice, v Praze 10. Jedná se o řadový(koncový), přízemní rodinný dům se sedlovou střechou a taškovou (betonovou) krytinou; dům je dle stavebních plánů částečně podsklepený, s jednou podkrovní místností. Oceněno pouze po venkovní obhlídce a zaměření, dle vnitřního předpokládaného stavu (vnitřní prohlídka mně nebyla umožněna...!). Rodinný dům byl postaven cca v r.1925, v r.1984 byla provedena přístavba dřevěné konstrukce na jižní straně domu (obytná místnost, kuchyň, předsíň, zádveří). Dle stavebních plánů je přízemí dispozičně členěno na chodbu, WC, koupelnu, 2 pokoje, kuchyň; v podkroví je jeden pokoj a půdní prostor; ve sklepě je jedna sklepní místnost. Rodinný dům je napojen pravděpodobně na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci, plynovod. Obvodové zdivo je pravděpodobně cihelné o tl.45cm, venkovní omítka je původní (ve zhoršeném stavu), okna jsou dřevěná, špaletová; údržba rodinného domu je zanedbána (nátěry, klempířské prvky atd...), na uliční severní straně domu je trhlina ve zdivu. V ceně rodinného domu jsou již zahrnuty venkovní úpravy: přípojky inž.sítí, oplocení, plotová vrátka, venkovní schody, zpevněné plochy a vedlejší stavba (kolna).15 EX 294/2007 Opakovaná dražba spoluvl. podílu o vel. 4/48 na pozemcích, k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl. o vel. 4/48 na pozemcích

Odhadní cena: 36500,- Kč
Nejnižší podání: 18250,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 4/48 vlastnického práva: - pozemek parc.č. 614 ve výši id. 4/48 z celku v k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov - pozemky parc.č. 108/2 a 108/8 ve výši id. 4/48 z celku v k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov. pozemek parc.č. 614 v obci Kšice, části obce Lomnička, k.ú. Lomnička, okr. Tachov. Oceňovaný pozemek se nachází při místní hlavní komunikaci, jedná se o rohový pozemek. Pozemek je oplocený, na pozemku řada vzrostlých tůjí. Oceňovaný pozemek je dle katastru nemovitosti veden jako jiná / ostatní plocha. Dle územního plánu obce je pozemek určen pro bydlení venkovského typu. Pozemky parc.č. 108/2 a 108/8 v obci Kšice, části obce Lomnička, k.ú. Lomnička, okr. Tachov. Pozemek parc.č. 108/2 je pozemek při okraji (východním) Lomničky, má přibližně tvar písmene ”L”. Na tento pozemek navazuje malý pozemek parc.č 108/8. Oba pozemky jsou vedeny v katastru nemovitosti jako zahrady. Přístupová cesta k pozemku parc.č. 108/2 zpevněná. Dle územního plánu obce jsou pozemky parc.č. 108/2 a 108/2 vedeny v územní určené pro bydlení venkovského typu.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba spoluvlast. podílu o vel. 1/4 na lesním pozemku, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 lesního pozemku, okr. Havlíčkův Brod

Odhadní cena: 27000,- Kč
Nejnižší podání: 13500,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemek par.č. 230/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý lesní pozemek