Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Nemovitosti

15 EX 313/2019 Dražba bytu o vel. 2 + 1 + příslušenství v k.ú. Lomnice nad Popelkou


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-02-17 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba bytu 2 + 1 + přísl., Lomnice nad Popelkou

Odhadní cena: 1300000,- Kč
Nejnižší podání: 866700,- Kč
Výše jistoty: 90000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - bytová jednotka číslo 1072/5 vymezená v domě – budově číslo popisné 1072 v obci Lomnice nad Popelkou, postavené na pozemku – stavební parcele číslo St. 1300, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, Katastrální pracoviště Semily na listu vlastnictví číslo 2095 pro katastrální území Lomnice nad Popelkou, s jejímž vlastnictvím je spojen spoluvlastnický podíl v rozsahu 108/1000 na společných částech domu – budově číslo popisné 1072 v obci Lomnice nad Popelkou, postavené na pozemku – stavební parcele číslo St. 1300, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, Katastrální pracoviště Semily na listu vlastnictví číslo 2095 pro katastrální území Lomnice nad Popelkou a spoluvlastnický podíl v rozsahu 108/1000 na pozemku – stavební parcele číslo St. 1300, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, Katastrální pracoviště Semily na listu vlastnictví číslo 2095 pro katastrální území Lomnice nad Popelkou nemovitá věc zapsaná u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, Katastrální pracoviště Semily na listu vlastnictví číslo 3575 pro katastrální území Lomnice nad Popelkou - spoluvlastnický podílu v rozsahu 1/9 na: - pozemku – stavební parcele číslo 2551, zastavená plocha a nádvoří, - pozemku – stavební parcele číslo 2595, zastavená plocha a nádvoří, - pozemku – parcele číslo 394/2, ostatní plocha, nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Liberecký Kraj, Katastrální pracoviště Semily na listu vlastnictví číslo 2520 pro katastrální území Lomnice nad Popelkou Příslušenství nemovité věci: - kombinovaný plynový kotel - sklep mimo byt Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o bytovou jednotku č. 1072/5 situovaná ve 2. NP bytového domu č.p. 1072 v obci Lomnice nad Popelkou, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ul. Kavánova, okr. Semily. Přístupová komunikace zpevněná. Dům je zděný, provedeno zateplení fasády. Střecha valbová, střešní krytina eternitové šablony. Okna v oceňovaném bytě dřevěný zdvojená (u ostatních bytů již vesměs vyměněna). Schodiště betonové s povrchem teraco. Vnitřní omítky vápenné hladké. V koupelně a WC proveden keramický obklad, dlažba. Zárubně kovové, vnitřní dveře plné či částečně prosklené. Vytápění etážové, kotel na plyn (kombinovaný i s ohřevem TUV), deskové plechové radiátory. Krytina podlah dřevěné vlysy či PVC. Dispoziční řešení: 2 + 1 + příslušenství (chodba, koupelna, WC, sklep mimo byt), ve skutečnosti z původní kuchyně je dnes pokoj a kuchyň se nachází na chodbě (dispozice de facto 3 + kk). Dům byl postaven v roce 1959, v roce 2010 provedeno zateplené domu. Kolem roku 1985 pak provedena modernizace koupelny a WC (obklad, dlažba). Byt je v uspokojivém technickém stavu, vybavení bytu starší, přiměřená údržba. U bytu by byla vhodná celková modernizace a rekonstrukce.15 EX 1625/2012 Dražba bytu o vel. 2 + 1 + příslušenství v k.ú. Dolní Prysk, okr. Česká Lípa


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-02-17 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

byt 2 + 1 + přísl., Prysk

Odhadní cena: 600000,- Kč
Nejnižší podání: 400000,- Kč
Výše jistoty: 40000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - bytová jednotka číslo 4/5 vymezená v domě – budově číslo poposné 4 v obci Prysk, části obce Dolní Prysk postavené na pozemku – stavební parcele St. 114, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dolní Prysk, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa na listu vlastnictví č. 368 pro katastrální území Dolní Prysk, s jejímž vlastnicvím je spojen podíl na společných částech domu – budově číslo poposné 4 v obci Prysk, části obce Dolní Prysk postavené na pozemku – stavební parcele St. 114, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dolní Prysk, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa na listu vlastnictví č. 368 pro katastrální území Dolní Prysk v rozsahu 824/4585 a podíl na pozemku – stavební parcele St. 114, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dolní Prysk, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa na listu vlastnictví č. 368 pro katastrální území Dolní Prysk v rozsahu 824/4585 nemovitá věc zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa na listu vlastnictví č. 373 pro katastrální území Dolní Prysk, a její příslušenství, a to lokální kamna, elektrický bojler a sklep. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o bytovou jednotku č. 4/5 situovaná v první patře budovy č.p. 4 v obci Prysk, části Dolní Prysk. Nemovitost č.p. 4 je situovaná při místním hlavní komunikaci. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod, plyn, kanalizaci. Bytová jednotka, která je předmětem ocenění, je dispozičně řešena jako 2 + 1 + příslušenství (WC s koupelnou), sklep. Vytápění lokální kamny na tuhá paliva, ohřev vody v elektrickém bojleru. Krytina podlah plovoucí podlaha, v koupelně proveden keramický obklad. Okna dřevěná, původní deštěná. K bytu patří i sklep (uskladněno uhlí). Dle vyjádření povinné využívá i kolnu u domu (sklad dřeva). Stáří domu nezjištěno, dle odborného odhadu bude dům starý min. 100 let. Vybavení bytu původní či starší. Společné prostory domu v „neutěšeném” stavu - viz. fotodokumentace v příloze tohoto posudku. Pozemek za domem (zahrada) parc.č. 136/1 je ve vlastnictví Obce Prysk.15 EX 911/2017 Dražba bytu o vel. 4+1 v k.ú. Ústí nad Labem


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-02-17 13:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

byt 4+1, Ústí nad Labem

Odhadní cena: 1290000,- Kč
Nejnižší podání: 860000,- Kč
Výše jistoty: 86000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - bytová jednotka číslo 2135/6 vymezená v domě – budově číslo popisné 2135 v obci Ústí nad Labem, části obce Ústí nad Labem – centrum, postavená na pozemku – parcele číslo 2361/1, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Ústí nad Labem, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na listu vlastnictví číslo 3674 pro katastrální území Ústí nad Labem, s jejímž vlastnictvím je spojen spoluvlastnický oddíl v rozsahu 752/6784 na společných částech domu – budově číslo popisné 2135 v obci Ústí nad Labem, části obce Ústí nad Labem – centrum, postavená na pozemku – parcele číslo 2361/1, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Ústí nad Labem, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na listu vlastnictví číslo 3674 pro katastrální území Ústí nad Labem, a spoluvlastnický oddíl v rozsahu 752/6784 na pozemku – parcele číslo 2361/1, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Ústí nad Labem, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na listu vlastnictví číslo 3674 pro katastrální území Ústí nad Labem, nemovitá věc zapsaná u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na listu vlastnictví číslo 5483 pro katastrální území Ústí nad Labem. Příslušenství nemovité věci: - sklepní místnost - sklepní kóje Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o byt velikosti 4+1 ve 3.nadzemním podlaží, vlevo od schodiště; byt sestává z obývacího pokoje, kuchyně, 3 pokojů, koupelny s WC, chodby, sklepní místnosti a sklepní koje; celková podlahová plocha bytu je cca 75 m2 (bez sklepní místnosti a sklepní koje...). Bytový dům je zděný, má 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží, sedlovou střechu s taškovou krytinou; je užíván cca od r.1942 a má běžnou údržbu; v bytovém domě jsou většinou plastová okna a je položena nová tašková krytina, opraveny komíny a klempířské prvky. V bytě č.2135/6 jsou z uliční strany plastová okna, ze zadní strany jsou okna dřevěná, dvojitá. Vytápění je v bytě elektrické, přímotopné; v kuchyni je sporák plynový, pro ohřev TUV je zde el. průtokový ohřívač; podlahy jsou z PVC, prkenné a ker.dlažba; obvodové zdivo je cihelné o tl.40cm; v koupelně je sprcha, WC, umyvadlo.15 EX 1935/2014 Opakovaná dražba pozemků (zeleň), Praha


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

ostatní plocha - zeleň, Praha-Libeň

Odhadní cena: 131000,- Kč
Nejnižší podání: 39300,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci: - podíl ve výši id. 202014/30438408 k pozemku parc.č. 1266/22 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek parc.č. 1266/22 o výměře 3048 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek vedený v KN jako ostatní plocha / zeleň. Pozemek se nachází mezi domy č.p. 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, k nimž funkčně náleží.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba spoluvlast. podílu o vel. 1/4 na pozemcích, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba 1/4 pozemků, okr. Havlíčkv Brod

Odhadní cena: 63000,- Kč
Nejnižší podání: 31500,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemky č.p. 230/2, 265/3, 266, 280/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý travní porost.15 EX 7591/2014 Dražba pozemků s RD a přísl. (sklad), k.ú. Holetice, obec Březno, okr. Chomutov


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky s RD, obec Březno, okr. Chomutov

Odhadní cena: 450000,- Kč
Nejnižší podání: 120000,- Kč
Výše jistoty: 0,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemky st.p.č.5/1, st.p.č.5/3, st.p.č.5/4 s rodinným domem čp.16 a příslušenstvím v kat.území: Holetice, obec : Březno, okres: Chomutov. Jedná se o 3 stavební pozemky na okraji části: Holetice, v obci: Březno, s rodinným domem čp.16 a příslušenstvím (dům je po částečné demolici: vybourán krov se střešní krytinou, schodiště, část oken, dveře, část příček atd...). Pozemky: Jedná se o pozemky přístupné po nezpevněné komunikaci, s možností napojení na elektroinstalaci, vodovod; bez možnosti napojení na kanalizaci, plynovod, na okraji části: Holetice, obec: Březno. RD: Dům byl postaven cca před 75 lety, v současné době je po částečné demolici (vybourán dřevěný krov s krytinou, schodiště, strop nad 2.nadzem.podlažím, část štítů, okna, dveře...atd.); obvodové zdivo je smíšené o tl.80cm a stropy nad přízemím jsou v části klenbové; stav domu je zřejmý z fotodokumentace (příloha č.1 znaleckého posudku). Dům je napojen na veřejnou elektroinstalaci a vodovod (v současné době pravděpodobně odpojeno...).ODROČENO NA NEURČITO!!! 15 EX 1057/2013 Dražba rodinného domu, Zahořany u Mníšku pod Brdy


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, obec Zahořany, okr. Praha-západ

Odhadní cena: 4300000,- Kč
Nejnižší podání: 2866667,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rodinný dům č.p. 46 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 260, 261 a 507/6, vše v obci Zahořany, k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy, okr. Praha - západ. Jedná se o rodinný dům Č.P. 46 na okraji obce Zahořany, okr. Praha - západ. Přístupová cesta zpevněná, dům je pravděpodobně napojen pouze na elektrický proud, obecní vodovod, event. kanalizaci. Pozemek je oplocený, rovinatý, na pozemku skleník, altán, garáž a pravděpodobně kolny. Zahrada udržovaná s ovocnými i okrasnými stromy.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 723/2012 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/4 na RD Praha, Strašnice


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 RD, Praha - Strašnice

Odhadní cena: 1100000,- Kč
Nejnižší podání: 733333,- Kč
Výše jistoty: 90000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/4 vlastnického práva: - 1/4 na pozemcích p.č.2969, p.č.2970 s rodinným domem čp.557 a příslušenstvím v kat.území: Strašnice, v Praze 10. Jedná se o řadový(koncový), přízemní rodinný dům se sedlovou střechou a taškovou (betonovou) krytinou; dům je dle stavebních plánů částečně podsklepený, s jednou podkrovní místností. Oceněno pouze po venkovní obhlídce a zaměření, dle vnitřního předpokládaného stavu (vnitřní prohlídka mně nebyla umožněna...!). Rodinný dům byl postaven cca v r.1925, v r.1984 byla provedena přístavba dřevěné konstrukce na jižní straně domu (obytná místnost, kuchyň, předsíň, zádveří). Dle stavebních plánů je přízemí dispozičně členěno na chodbu, WC, koupelnu, 2 pokoje, kuchyň; v podkroví je jeden pokoj a půdní prostor; ve sklepě je jedna sklepní místnost. Rodinný dům je napojen pravděpodobně na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci, plynovod. Obvodové zdivo je pravděpodobně cihelné o tl.45cm, venkovní omítka je původní (ve zhoršeném stavu), okna jsou dřevěná, špaletová; údržba rodinného domu je zanedbána (nátěry, klempířské prvky atd...), na uliční severní straně domu je trhlina ve zdivu. V ceně rodinného domu jsou již zahrnuty venkovní úpravy: přípojky inž.sítí, oplocení, plotová vrátka, venkovní schody, zpevněné plochy a vedlejší stavba (kolna).15 EX 294/2007 Opakovaná dražba spoluvl. podílu o vel. 4/48 na pozemcích, k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl. o vel. 4/48 na pozemcích

Odhadní cena: 36500,- Kč
Nejnižší podání: 18250,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 4/48 vlastnického práva: - pozemek parc.č. 614 ve výši id. 4/48 z celku v k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov - pozemky parc.č. 108/2 a 108/8 ve výši id. 4/48 z celku v k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov. pozemek parc.č. 614 v obci Kšice, části obce Lomnička, k.ú. Lomnička, okr. Tachov. Oceňovaný pozemek se nachází při místní hlavní komunikaci, jedná se o rohový pozemek. Pozemek je oplocený, na pozemku řada vzrostlých tůjí. Oceňovaný pozemek je dle katastru nemovitosti veden jako jiná / ostatní plocha. Dle územního plánu obce je pozemek určen pro bydlení venkovského typu. Pozemky parc.č. 108/2 a 108/8 v obci Kšice, části obce Lomnička, k.ú. Lomnička, okr. Tachov. Pozemek parc.č. 108/2 je pozemek při okraji (východním) Lomničky, má přibližně tvar písmene ”L”. Na tento pozemek navazuje malý pozemek parc.č 108/8. Oba pozemky jsou vedeny v katastru nemovitosti jako zahrady. Přístupová cesta k pozemku parc.č. 108/2 zpevněná. Dle územního plánu obce jsou pozemky parc.č. 108/2 a 108/2 vedeny v územní určené pro bydlení venkovského typu.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba spoluvlast. podílu o vel. 1/4 na lesním pozemku, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 lesního pozemku, okr. Havlíčkův Brod

Odhadní cena: 27000,- Kč
Nejnižší podání: 13500,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemek par.č. 230/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý lesní pozemek