Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Nemovitosti

15 EX 5590/2014 Dražba lesního pozemku v k.ú. Úbislav, obec Stachy, okr. Prachatice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-08 09:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

lesní pozemek o výměře 15.891 m2

Odhadní cena: 380000,- Kč
Nejnižší podání: 253300,- Kč
Výše jistoty: 25000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek – parcela číslo 434/2, lesní pozemek nemovitá věc zapsaná u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na listu vlastnictví číslo 1049 pro katastrální území Úbislav a obec Stachy. Příslušenství nemovité věci: - trvalé porosty Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Pozemek parc.č. 434/2 v k.ú. Úbislav se nachází cca 4 km severně od obce Stachy, a to vpravo při komunikaci vedoucí do obce Javorník. Pozemek má nepravidelný tvar, je rovinatý, v části přístupný právě z komunikace vedoucí do obce Javorník. Převažující porost tvoří smrky, v menší části jeřáb a jedle. V minulosti byla část odlesněna, na těchto částech zejména náletové břízy a smrčky. V části pozemku polom. Část smrkového porostu napadena kůrovcem, sousední lesní pozemek (při severním okraji) intenzivně těžen.15 EX 385/20 Dražba RD v obci Nechanice, části obce a k.ú. Staré Nechanice, okr. Hradec Králové


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-08 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, Staré Nechanice

Odhadní cena: 3600000,- Kč
Nejnižší podání: 2400000,- Kč
Výše jistoty: 240000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek – stavební parcela číslo St. 271, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova číslo popisné 150 v obci Nechanice a části obce Staré Nechanice - pozemek – parcela číslo 68/18, ostatní plocha nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na listu vlastnictví číslo 1421 pro katastrální území Staré Nechanice a obec Nechanice. Příslušenství nemovité věci: - přípojka elektrické energie - přípojka vodovodu - přípojka kanalizace - nedokončené venkovní úpravy - krbová vložka Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o rodinný dům typu bungalov situovaný při západní okraji obce Nechanice, okr. Hradec Králové. Přístupová komunikace zpevněná. Pozemek dosud není oplocen, je rovinatý, pouze v severní části terénní nerovnost. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod, kanalizaci. Plyn přiveden na hranici pozemku. Dům byl postaven před dvěma roky, venkovní úpravy nejsou dosud plně dokončeny (pouze zpevněné parkovací místo před domem). Rodinný dům: Přízemní, nepodsklepený rodinný dům typ bungalov. Založení na základové desce, svislé konstrukce zděné, střecha valbová, střešní konstrukce střešní vazníky, střešní krytina tašková betonová, klempířské prvky plechové. Okna plastová bílá. Fasáda zateplena. Vnitřní omítky vápenné hladké štukové, v koupelně (společná s WC) keramický obklad, dlažba. Dlažba položena také na chodbě, v obývacím pokoji s kuchyní. V ložnicích plovoucí podlaha. Vytápění krbová vložka s teplovzdušným rozvodem, infrapanely, koupelně otopný žebřík. Vnitřní dveře standardní, obložkové zárubně. Mezi nadstandardní vybavení patři instalace centrálního vysavače. Dispoziční řešení: vstupní chodba, centrální chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna s WC, 2 * ložnice, technická místnost, šatna Dům byl postaven přede dvěma roky, dosud neosazeny dveře a nenamontována zárubeň do místnosti s využitím jako šatna. Dům je nový, čemuž odpovídá i výborný technický stav.15 EX 1345/2014 Dražba spoluvlastnických podílu na pozemcích v k.ú. Mastířovice a k.ú. Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-08 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky (orná půda) Roudnice n. Labem

Odhadní cena: 80000,- Kč
Nejnižší podání: 53300,- Kč
Výše jistoty: 6000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - spoluvlastnický podílu povinného v rozsahu 2/30 na: - pozemku – stavební parcele číslo St. 15, zastavěná plocha a nádvoří - pozemku –parcele číslo 28/6, ostatní plocha - pozemku –parcele číslo 203/22, orná půda - pozemku –parcele číslo 224/2, ostatní plocha nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na listu vlastnictví číslo 309 pro katastrální území Mastířovice a obec Vrbice, - spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 2/45 na: - pozemku –parcele číslo 3338/15, orná půda - pozemku –parcele číslo 3338/16, orná půda - pozemku –parcele číslo 3338/17, orná půda nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na listu vlastnictví číslo 2733 pro katastrální území a obec Roudnice nad Labem, - spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 1/810 na: - pozemku –parcele číslo 3081, orná půda nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na listu vlastnictví číslo 2596 pro katastrální území a obec Roudnice nad Labem, Příslušenství nemovitých věcí nebylo zjištěno. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Většina oceňovaných pozemků (vyjma dále níže uvedených) jsou zemědělské pozemky, které jsou využívané k zemědělské činnosti, vesměs rovinaté, přístupné, i když také v některých případech přes pozemky jiných vlastníků. Pozemky parc.č.st. 15 a parc.č. 28/6, 203/22 a 224/2 v k.ú. Mastířovice jsou pozemky při severním okraji obce Mastířovice. Pozemek parc.č.st. 15 je v katastru nemovitosti veden jako zbořeniště, v minulosti zde pravděpodobně stál nějaký objekt (asi objekt bydlení) a pozemky parc.č. 28/6, 203/22, 224/2 jsou navazující pozemky, v současné době v části využívané jako pole (parc.č. 203/22), v části jako cesta (parc.č. 224/2), v části jako okraj komunikace (parc.č. 203/22 a 28/6). Pozemek parc.č. 3338/16 v k.ú. Roudnice nad Labem, ač dle katastru nemovitosti vedena jako orná půda, ta se jedná o část komunikace (zpevněná asfaltová komunikace) č. 246 vedoucí z Podlusek k silnici č. 240. Pozemky parc.č. 3338/15 a 3338/17 v k.ú. Roudnice nad Labem jsou pak navazující pozemky - silniční příkopy a navazující svahy. Pozemek parc.č. 3081 v k.ú. Roudnice nad Labem byla v minulosti pravděpodobně cesta (dle jeho tvaru), v současné době je využíván spolu se sousedními pozemky jako orná půda.15 EX 1423/2009 Dražba spoluvl. podílu na nebytové jednotce, v obci Praha, k.ú. Krč, ul. Olbrachtova


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-08 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl na nebyt. jednotce, Krč

Odhadní cena: 2200,- Kč
Nejnižší podání: 1460,- Kč
Výše jistoty: 500,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - spoluvlastnický podíl v rozsahu 35035/919802916 na: - jednotce číslo 1043/115 – jiný nebytový prostor – vymezené v domě – budově č.p. 1042, 1043, 1044 v obci Praha, části obce Krč postaveném na pozemku - parcele číslo 1285/23, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku - parcele číslo 1285/24, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku - parcele číslo 1285/25, zastavěná plocha a nádvoří, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví číslo 2089 pro katastrální území Krč, s jejímž vlastnictvím je spojen spoluvlastnický podíl v rozsahu 130/24828 na společných částech domu – budově č.p. 1042, 1043, 1044 v obci Praha, části obce Krč postaveném na pozemku - parcele číslo 1285/23, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku - parcele číslo 1285/24, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku - parcele číslo 1285/25, zastavěná plocha a nádvoří, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví číslo 2089 pro katastrální území Krč a spoluvlastnický podíl v rozsahu 130/24828 na pozemku - parcele číslo 1285/23, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku - parcele číslo 1285/24, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku - parcele číslo 1285/25, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví číslo 2089 pro katastrální území Krč nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví číslo 4162 pro katastrální území Krč a jejího příslušenství částkou ve výši 2.200,- Kč Shora uvedená nemovitá věc tvoří jeden funkční celek a jako jeden celek bude dražena. nebytová jednotka č. 1043/115 - jiný nebytový prostor (dle prohlášení vlastníka označena jako 1043/1015) se situován v 1. PP. Vznikl na základě rozhodnutí o změně užívání stavby ze společných prostor budovy. Plocha jednotky činí 13 m2. Způsob využití jako kancelář.15 EX 7034/2014 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/3 na garáži, v obci a k.ú. Žalhostice, okr. Litoměřice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-08 13:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

podíl 1/3 na garáži (na pozemku jiného vlastníka)

Odhadní cena: 21000,- Kč
Nejnižší podání: 14000,- Kč
Výše jistoty: 1500,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 1/3 na nemovitých věcech, a to: - stavbě – budově bez čísla popisného – garáž, v obci Žalhostice postavené na pozemku – stavební parcele číslo St. 203, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Žalhostice, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na listu vlastnictví číslo 270 pro katastrální území a obec Žalhostice. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o vnitřní řadová garáž postavená na pozemku parc.č.st. 203 v k.ú. a obci Žalhostice, okr. Litoměřice. Garáž je situovaná v západní části obce.j Garáž je zděná (dle opadávající fasády z tvárnic), střecha pultová (s mírným sklonem). Střešní krytina plechová (VSŽ plech), střešní žlab není. Podlaha betonová. Malé okénko z luxfer. Fasáda vápenná hrubá. Vrata dřevěná dvoukřídlá. Do garáže není zaveden elektrický proud. Stáří garáže nezjištěno, stanoveno na základě odborného odhadu na 40 let. Údržba garáže spíše sporadická, nedostatečná. Garáž stojí na cizím pozemku (parc.č.st. 203 v k.ú. Žalhostice). Nájemní smlouva (pokud existuje) nebyla znalci předložena. Přístup ke garáži prostřednictvím pozemku parc.č. 1125/1 ve vlastnictví Obce Žalhostice.15 EX 4922/2013 Dražba RD v obci Olešnice, části obce Buková, v k.ú. Buková u Nových Hradů, okr. České Budějovice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-15 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, obec Olešnice

Odhadní cena: 2100000,- Kč
Nejnižší podání: 1400000,- Kč
Výše jistoty: 140000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek – stavební parcela číslo St. 215, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – buda číslo popisné 86 v obci Olešnice, části obce Buková, - pozemek – parcela číslo 104, zahrada - pozemek – parcela číslo 971/1, trvalý travní porost, - pozemek – parcela číslo 971/2, trvalý travní porost, - pozemek – parcela číslo 972, orná půda, - pozemek – parcela číslo 3168/7, ostatní plocha,nemovité věci zapsané u Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví číslo 151 pro katasrální území Buková u Nových Hradů a obec Olešnice. Příslušenství nemovité věci: - přípojka elektrického proudu, - studna, - jímka, - lokální kamna na tuhá paliva, - elektrický bojler, - kolna. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. rodinný dům vesnického typu č.p. 86 v obci Olešnice, části obce Buková, k.ú. Buková u Nových Hradů, okr. České Budějovice. Nemovitost se nachází na okraji Bukové, přístupová komunikace zpevněná. Dům je napojen na elektrický proud, voda čerpaná z vlastní studny, odpadní vody svedeny do jímky. Rodinný dům je zděný objekt se sedlovou střechou. Střešní krytina tašková, žlab a svod na severní straně chybí. Fasáda vápenná hladká. Okna dřevěná špaletová. Dle vyjádření manželky povinného je dům dispozičně řešen následovně: předsíň, kuchyň, 3 x pokoj, koupelna, WC, malý sklípek (cca 3m x 3m). V koupelně keramický obklad, dlažba, na WC dlažba. Vytápění lokální kamny na tuhá paliva, ohřev vody v elektrickém bojleru. Stáří domu stanoveno na základě odborného odhadu na cca 90 let. Vybavení domu dle informací původní či starší. Před cca 20 lety vyměněna střešní krytina, postaven také nový komín pro plánované ústřední vytápění domu. Podél základů domu položena nopková fólie pro zamezení vlhkosti. Vzhledem k tomu, že znalci nebyla umožněna vnitřní prohlídka nemovitosti, nelze s určitostí stanovit, v jakém technickém stavu a vybavení se nemovitost nachází. Lze vyslovit pouze předpoklad, že údržba bude max. průměrná, nebo spíše podstandardní.15 EX 4281/2014 Dražba spoluvl. podílu o vel. 3/80 na RD v obci Hranice, části obce Hranice III – Středolesí, k.ú. Středolesí, okr. Hranice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-15 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl v rozsahu 3/80 na RD

Odhadní cena: 40000,- Kč
Nejnižší podání: 26700,- Kč
Výše jistoty: 2600,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 3/80 na: - pozemku – stavební parcele číslo St. 14, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součásti je stavba – budova č.p. 24 v obci Hranice, části obce Hranice III – Středolesí - pozemku – stavební parcele číslo St. 15, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemku –parcele číslo 65, zahrada, - pozemku –parcele číslo 66, zahrada, nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice na listu vlastnictví číslo 5 pro katastrální území Středolesí. Příslušenství nemovité věci: - dřevěné kolny, - malé kolničky, Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o rodinný dům č.p. 24 v obci Hranice, části obce a k.ú. Středolesí, okr. Přerov. Jedná se o původní vesnický objekt. Přístupová komunikace zpevněná. Z inženýrských sítí v této části obce je pouze elektrický proud (pozn. zda je objekt napojen či odpojen od elektrické rozvodné sítě, není znalci známo). Pozemek má nepravidelný tvar, mírný severní sklon. Pozemek kolem vlastního objektu domu upravený (v době prohlídky znalcem posekaná tráva kolem domu), ostatní pozemky neupravené (parc.č. 65, 66) zarostlé kopřivami. Pozemek parc.č.st. 15 je dle výpisu z katastru nemovitosti veden jako zastavěná plocha / zbořeniště. Na tomto pozemku (silně zarostlém) jsou v části ještě viditelné základy a kamenné zdivo. Vlastní objekt rodinného domu č.p. 24 je přízemní (pravděpodobně) nepodsklepený objekt se sedlovou střechou. střešní krytina tašková pálená (dvojitě kladené bobrovky), klempířské prvky chybí. Fasáda vápenná hrubá, vnitřní omítky vápenné (poznámka: zjištěno alespoň pohledem do jedné místností oknem z ulice). Okno do ulice dřevěné špaletové, ostatní okna dřevěná deštěná, v zadní části jedno okno ze skleněných tvárnic luxfer. Technický stav zhoršený, údržba spíše nedostatečná, v zadní části objektu zjevná trhlina ve stěně. Objekt pravděpodobně nesplňuje dnes běžně požadovaný standard na bydlení (WC, koupelna, rozvod teplé a studené vody). Stáří objektu min. 100 let. Dispoziční řešení (pravděpodobné): dvě obytné místnosti, hospodářská místnost (přístupná samostatných vchodem ze dvorku).15 EX 1289/2017 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/2 na RD, v obci a k.ú. Kotopeky, okr. Beroun


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-10-20 09:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/2 RD, Kotopeky, okr. Beroun

Odhadní cena: 2350000,- Kč
Nejnižší podání: 1566700,- Kč
Výše jistoty: 156000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu ½ na - pozemku – stavební parcele číslo St. 43, zastavěná plocha a nádvoří, jeho součástí je stavby – budova číslo popisné 37 v obci Kotopeky - pozemku – parcele číslo 30/4, zahrada - pozemku – parcele číslo 259, ostatní plocha nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun na listu vlastnictví číslo 225 pro katastrální území Kotopeky Příslušenství nemovité věci: - přípojka elektrické energie - přípojka vodovodu - garáž Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o rodinný dům č.p. 37 v obci Kotopeky, okr. Beroun. Nemovitost se nachází při místní hlavní komunikaci, přístup je možný také ze severozápadní strany po nezpevněné cestě. Šíře parcely výrazně užší než její délka. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod. V obci není plyn ani splašková kanalizace. V horní části parcely (jihovýchodní) je situován objekt rodinného domu, objekt garáže je na opačném konci pozemku (v jeho severozápadní části). Mezi venkovní úpravy patří např. oplocení, zpevněné plochy v přední části pozemku, vodovodní přípojka, vodoměrná šachta, elektropřípojka, zahradní osvětlení aj. Rodinný dům je přízemní (při pohledu z přístupové zpevněné komunikace), resp. dvoupodlažní (při pohledu ze zahrady) objekt s obytným podkrovím. 1. NP (při pohledu ze zahrady) nebude pravděpodobně po celém půdorysu domu, ale pravděpodobně cca 60 - 70 %. Dům je zděný, fasáda vápenná hladká, okna plastová bílá. Střecha sedlová, střešní krytina tašková betonová, klempířské prvky plechové. Kabřincový obklad soklu. Lze vyslovit předpoklad, že pravděpodobně bude proveden keramický obklad v koupelně a WC. Ohřev teplé vody pravděpodobně v elektrickém bojleru. Objekt nemá komín, proto zdrojem vytápění bude pravděpodobně elektrický kotel (či elektrické přímotopy). Vnitřní dispozice není znalci známa. Lze jen usuzovat, že v 1. NP bude nejspíš nějaká „hobby” či společenská místnost, ve 2. NP pak klasicky obývací pokoj s kuchyní a jídelnou (či jídelním koutem), WC (možná i koupelna), event. další pokoj, lodžie, v podkroví pak 2 až 3 pokoje a pravděpodobně koupelna a WC, lodžie Stáří domu nebylo zjištěno. Dle odborného odhadu znalce dům byl postaven před cca 25 - 30 lety (znalec vychází z typu střešní krytiny a osazení hřebenáčů „na maltu”, nikoliv jak je dnes běžné „na sucho” na hřebenový pás. Oceňovaný rodinný dům byl postaven pravděpodobně na místě původního rodinného domu venkovského typu (dle nízkého č.p. 37), který byl odstraněn, a na jeho místě postaven objekt nový, čemuž odpovídá i původní půdorysný zákres domu na snímku z katastrální mapy. Z výše uvedeného vyplývá aktuální nesoulad zákresu půdorysu oceňovaného rodinného domu v katastrální mapě v katastru nemovitosti.15 EX 1935/2014 Opakovaná dražba pozemků (zeleň), Praha


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

ostatní plocha - zeleň, Praha-Libeň

Odhadní cena: 131000,- Kč
Nejnižší podání: 39300,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci: - podíl ve výši id. 202014/30438408 k pozemku parc.č. 1266/22 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek parc.č. 1266/22 o výměře 3048 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek vedený v KN jako ostatní plocha / zeleň. Pozemek se nachází mezi domy č.p. 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, k nimž funkčně náleží.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba spoluvlast. podílu o vel. 1/4 na pozemcích, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba 1/4 pozemků, okr. Havlíčkv Brod

Odhadní cena: 63000,- Kč
Nejnižší podání: 31500,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemky č.p. 230/2, 265/3, 266, 280/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý travní porost.15 EX 7591/2014 Dražba pozemků s RD a přísl. (sklad), k.ú. Holetice, obec Březno, okr. Chomutov


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky s RD, obec Březno, okr. Chomutov

Odhadní cena: 450000,- Kč
Nejnižší podání: 120000,- Kč
Výše jistoty: 0,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemky st.p.č.5/1, st.p.č.5/3, st.p.č.5/4 s rodinným domem čp.16 a příslušenstvím v kat.území: Holetice, obec : Březno, okres: Chomutov. Jedná se o 3 stavební pozemky na okraji části: Holetice, v obci: Březno, s rodinným domem čp.16 a příslušenstvím (dům je po částečné demolici: vybourán krov se střešní krytinou, schodiště, část oken, dveře, část příček atd...). Pozemky: Jedná se o pozemky přístupné po nezpevněné komunikaci, s možností napojení na elektroinstalaci, vodovod; bez možnosti napojení na kanalizaci, plynovod, na okraji části: Holetice, obec: Březno. RD: Dům byl postaven cca před 75 lety, v současné době je po částečné demolici (vybourán dřevěný krov s krytinou, schodiště, strop nad 2.nadzem.podlažím, část štítů, okna, dveře...atd.); obvodové zdivo je smíšené o tl.80cm a stropy nad přízemím jsou v části klenbové; stav domu je zřejmý z fotodokumentace (příloha č.1 znaleckého posudku). Dům je napojen na veřejnou elektroinstalaci a vodovod (v současné době pravděpodobně odpojeno...).ODROČENO NA NEURČITO!!! 15 EX 1057/2013 Dražba rodinného domu, Zahořany u Mníšku pod Brdy


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, obec Zahořany, okr. Praha-západ

Odhadní cena: 4300000,- Kč
Nejnižší podání: 2866667,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rodinný dům č.p. 46 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 260, 261 a 507/6, vše v obci Zahořany, k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy, okr. Praha - západ. Jedná se o rodinný dům Č.P. 46 na okraji obce Zahořany, okr. Praha - západ. Přístupová cesta zpevněná, dům je pravděpodobně napojen pouze na elektrický proud, obecní vodovod, event. kanalizaci. Pozemek je oplocený, rovinatý, na pozemku skleník, altán, garáž a pravděpodobně kolny. Zahrada udržovaná s ovocnými i okrasnými stromy.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 723/2012 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/4 na RD Praha, Strašnice


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 RD, Praha - Strašnice

Odhadní cena: 1100000,- Kč
Nejnižší podání: 733333,- Kč
Výše jistoty: 90000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/4 vlastnického práva: - 1/4 na pozemcích p.č.2969, p.č.2970 s rodinným domem čp.557 a příslušenstvím v kat.území: Strašnice, v Praze 10. Jedná se o řadový(koncový), přízemní rodinný dům se sedlovou střechou a taškovou (betonovou) krytinou; dům je dle stavebních plánů částečně podsklepený, s jednou podkrovní místností. Oceněno pouze po venkovní obhlídce a zaměření, dle vnitřního předpokládaného stavu (vnitřní prohlídka mně nebyla umožněna...!). Rodinný dům byl postaven cca v r.1925, v r.1984 byla provedena přístavba dřevěné konstrukce na jižní straně domu (obytná místnost, kuchyň, předsíň, zádveří). Dle stavebních plánů je přízemí dispozičně členěno na chodbu, WC, koupelnu, 2 pokoje, kuchyň; v podkroví je jeden pokoj a půdní prostor; ve sklepě je jedna sklepní místnost. Rodinný dům je napojen pravděpodobně na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci, plynovod. Obvodové zdivo je pravděpodobně cihelné o tl.45cm, venkovní omítka je původní (ve zhoršeném stavu), okna jsou dřevěná, špaletová; údržba rodinného domu je zanedbána (nátěry, klempířské prvky atd...), na uliční severní straně domu je trhlina ve zdivu. V ceně rodinného domu jsou již zahrnuty venkovní úpravy: přípojky inž.sítí, oplocení, plotová vrátka, venkovní schody, zpevněné plochy a vedlejší stavba (kolna).15 EX 294/2007 Opakovaná dražba spoluvl. podílu o vel. 4/48 na pozemcích, k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl. o vel. 4/48 na pozemcích

Odhadní cena: 36500,- Kč
Nejnižší podání: 18250,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 4/48 vlastnického práva: - pozemek parc.č. 614 ve výši id. 4/48 z celku v k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov - pozemky parc.č. 108/2 a 108/8 ve výši id. 4/48 z celku v k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov. pozemek parc.č. 614 v obci Kšice, části obce Lomnička, k.ú. Lomnička, okr. Tachov. Oceňovaný pozemek se nachází při místní hlavní komunikaci, jedná se o rohový pozemek. Pozemek je oplocený, na pozemku řada vzrostlých tůjí. Oceňovaný pozemek je dle katastru nemovitosti veden jako jiná / ostatní plocha. Dle územního plánu obce je pozemek určen pro bydlení venkovského typu. Pozemky parc.č. 108/2 a 108/8 v obci Kšice, části obce Lomnička, k.ú. Lomnička, okr. Tachov. Pozemek parc.č. 108/2 je pozemek při okraji (východním) Lomničky, má přibližně tvar písmene ”L”. Na tento pozemek navazuje malý pozemek parc.č 108/8. Oba pozemky jsou vedeny v katastru nemovitosti jako zahrady. Přístupová cesta k pozemku parc.č. 108/2 zpevněná. Dle územního plánu obce jsou pozemky parc.č. 108/2 a 108/2 vedeny v územní určené pro bydlení venkovského typu.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba spoluvlast. podílu o vel. 1/4 na lesním pozemku, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 lesního pozemku, okr. Havlíčkův Brod

Odhadní cena: 27000,- Kč
Nejnižší podání: 13500,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemek par.č. 230/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý lesní pozemek