Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Soudní exekutor

Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor, evid. č. 015.

Narozen 6. srpna 1967 v Praze. Trvalé bydliště má v Praze. vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia a absolvování advokátních zkoušek vykonával advokátní praxi v Praze. Dne 30. října 2001 byl ministrem spravedlnosti jmenován soudním exekutorem a pověřen výkonem exekuční a další činnosi podle zákona pro obvod Okresního soudu v Berouně, kde má rovněž sídlo i Exekuční úřad. Exekutor využívá zkušeností a odborných znalostí z advokátní praxe, kterou do doby jmenování exekutorem vykonával a kterou má z tohoto důvodu pozastavenou.

Činnost exekutora

Procesní a zejména ekonomická nezávislost exekutora na státu je základním předpokladem exekutorovy nestrannosti při výkonu exekuční činnosti. Snahou a cílem exekutora při jeho podnikatelské činnosti je co nejrychleji a nejhospodárněji dosáhnout uspokojení oprávněného věřitele, neboť pouze na výsledku jeho činnosti je závislá výše jeho odměny.

Smluvní odměna

Poskytování kvalitních služeb je zárukou nepřetržitého využívání činnosti exekutora. Výraznou motivací při výkonu exekuční a další činnosti je smluvní odměna, poskytovaná exekutorovi mimo odměny určené tarifem za předpokladu, za předpokladu, že exekutor vynaloží maximální možné úsilí k uspokojení pohledávky oprávněného.