Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Sazebník poplatků

Sazebník poplatků soudního exekutora Cena
Za sepsání podání do protokolu, umožňuje-li to exekuční řád nebo občanský soudní řád dle vhl.č.484/2000Sb.  
Vyhotovení výpisu, stejnopisu, opisu listin, protokolů, příloh, záznamů, potvrzení ze spisu, rejstříků, evidencí a jiných částí exekutorského spisu
-v jazyce českém nebo slovenském *
-v cizím jazyce s ověřením *
-v cizím jazyce bez ověření *30,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
Náhrada hotových výdajů v paušální minimální částce 3500,- Kč
Ověření listiny*
v českém jazyce
v cizím jazyce

30,- Kč
30,- Kč
Sepsání stejnopisu nezpoplatněné listiny 10,- Kč
Zaslání exekučních spisů k jinému soudu (orgánu), aby do nich žadatel nahlédl(94 a 95 EŘ) 200,- Kč
Vydání dalšího stejnopisu exekutorského zápisu* 100,- Kč
Vydání prostého opisu exekutorského zápisu* 30,- Kč
Vyhotovení kopie na kopírovacím stroji* 20,- Kč
Výpis ARES(OR,DPH,ŽR), za list A4 50,- Kč
Dálkový výpis nebo přehled z KN* 50,- Kč
Dálkový výpis nebo přehled z OR* 15,- Kč
Dálkový výpis nebo přehled RŽP* 15,- Kč
Dálkový výpis nebo přehled z RES* 20,- Kč
Listinu opatřenou prostřednictvím sítě internet* 20,- Kč
Doručení písemnosti soudním exekutorem 50,- Kč
Sepsání movitých věcí exekutorem, kandidátem, koncipientem či vykonavatelem 500,- Kč
1km jízdy služebním vozem mimo hl.m. Praha
Za 1km jízdy po hl.m. Praha
9,- Kč
12,- Kč
Místní šetření provedené exekučním úřadem 400,- Kč
Prohlášení o majetku učiněné před soudním exekutorem 300,- Kč
Kopírování dokumentu 50,- Kč
Telefon, jednorázově, meziměsto, GSM 60,- Kč
Telefon, jednorázově, místní 30,- Kč
Pronájem skladových prostor, auto/den
Pronájem skladových prostor, ostatní MV/den (za m2)
200,- Kč
150,- Kč
Převzetí movité věci do úschovy (do 20x20x20cm)
Převzetí movité věci do úschovy (do 60x60x60cm)
Převzetí do úschovy - movité věci do úschovy (nad 60x60x60cm)
Převzetí drahého kovu, uměleckého díla, starožitnosti - 1% z jejich hodnoty, nejméně však 500,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
400,- Kč
500,- Kč

* za každou i započatou stránku

Úplné znění sazebníku poplatků naleznete v části dokumenty...

Odměna za další činnost exekutora Cena
Příprava, vyhotovení a podání návrhu na nařízení exekuce (dle tarifní hodnoty ust. § 3 a12 vyhl. č. 484/2000 Sb.)  
Poskytnutí právní pomoci, konzultace 2000,- Kč/hod.
Sepsání exekutorského zápisu se svolením k vykonavatelnosti a zápisu o právním úkonu, prohlášení nebo o osvědčení skutkového děje a stavu věci (dle tarifní hodnoty z ust. vyhl. Č. 196/2001 sb., notářského tarifu)  


Výše uvedené ceny jsou uvedeny bez 19% DPH.