Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Právní předpisy

Zákon č.1/1993 Sb. - Ústava ČR 110 kB
Zákon č.2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod 88 kB
Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád 363 kB
Zákon č.286/2009 Sb. - novela exekučního řádu 286 kB
Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora 10 kB
Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád 1900 kB
Vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy 325 kB
Vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční činnosti 793 kB
Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 363 kB
Notářský tarif - vyhl. č. 196/2001 Sb. 847 kB
Advokátní tarif - vyhl.č. 177/1996 Sb. 200 kB
Vyhláška č. 484/2000 Sb. 194 kB
Vyhláška č. 485/2000 Sb. 211 kB
Zákon o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. 444 kB
Novela exekutorského řádu 67 kB