Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 364/2008 Dražba podílu o vel. 1/3 na RD (zbořeniště), Radkov, okr. Svitavy


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/3 na RD (zbořeništi), Radk

Odhadní cena: 130000,- Kč
Nejnižší podání: 86667,- Kč
Výše jistoty: 40000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/3 vlastnického práva ve vlastnictví povinného: - rodinný dům č.p. 8 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č.st. 8, 63 a parc.č. 53, 54/1 a 836, vše v obci Radkov, části obce Radkov u Moravské Třebové, okr. Svitavy Objekt je velmi špatném technickém stavu, jak je doloženo na fotografiích v příloze tohoto posudku. Krov poškozený, střešní krytina místy chybí, do objektu zatéká, stropy v části objektu poškozené. Fasáda z větší části opadaná (zejména ze dvora). Vnitřní omítky v části opadané. Objekt je i staticky narušený, zjevné trhliny ve zdivu (např. na schodišti do patra objektu). Elektroinstalace nefunkční, místy vytrhaná ze zdi. Podlahy v patře vytrhané, dveřní zárubně či vnitřní dveře chybí. Objekt je v naprosto neutěšeném, zanedbané stavu. V současné době jsou obývané pouze dvě místnosti. Jedna místnost s klenutými stropy bez omítek (obytná kuchyň), druhá místnost s rovným stropem, omítky provedeny (ložnice). V obytné kuchyni vytápění krbovými kamny, ložnice bez vytápění. Třetí místnost slouží jako sklad paliva. Objekt je bez elektrického proudu (odpojen), není zavedena voda. Dům byl postaven v roce 1881.